select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01003347' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01003347' and t_pro_group_product.group_id IN ('10609') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Chìa khóa thông minh ô tô - Car smartkey 6 items - Phim cách nhiệt Sun-gard USA bảo hành 10 năm 0906290102

Chìa khóa thông minh ô tô - Car smartkey

Sắp xếp theo:
Mở cửa bằng mật khẩu trên kính lái
Bộ mở cửa xe bằng mật khẩu trên kính lái, mã số 4 số có thể thay đổi hàng ngày, bảo hành 12 tháng, lắp đặt trong vòng 20ph

Chìa khóa thông minh Easycar E8B

Gập gương tự động cho các dòng xe


Smartkey Alibaba 970B (tất cả các dòng xe)

Smartkey Alibaba 980LC (tất cả các dòng xe)

Smartkey Alibaba ST 810B dành cho các dòng xe

Hỗ trợ trực tuyến

  • sales 1

    ĐT: 0906 290102

    Email: toanphankim@gmail.com

Video giới thiệu

Liên kết quảng cáo